Klubb info

Nyheter/Kunngjøringer
Aktiviteter / stevner
Terminlister 
Klasser
Resultater

Hjem
Om Hå Pistolklubb
Regler og Sikkerhet
Skyteanlegget
Styret og verv
Kontakt
Innmelding i HPK
Prislister

 

Annen info

Nedlasting/Dokumenter
Bilder
Relevante linker
 
HPK PÅ Facebook
Lukket gruppe

Facebook Infoside


Verktøy

HPK Webmail

Epost til nettansvarlig


Hå pistolklubb er sertifisert som Rent Idrettslag


Sist oppdatert:
13.02.2018


 

 

Nyheter og kunngjøringer.Nybegynnerkurs / Sikkerhetskurs
Alle nye som vil begynna med pistolskyting må først gjennomgå eit sikkerhetskurs i
pistolklubbens regi, før dei får skyte på banane.

Her tek vi for oss sikkerhet og våpenbehandling.
Deltakarane vil og få ei innføring i grunnlegjande skyteteknikkk.
Kursa går over 3 kvelder og koster 500.- kr.
Det inkluderer leige av bane, våpen og ammunisjon.

Send ein e-post til: formann@haa-pistolklubb

Desse kursa kjem vi til å arrangera ved behov.
Neste sikkerhetskurs blir opplyst om på nyhetsveggen når det er aktuelt.

Feltskyting
Feltskyting med pistol/ revolver er egen skytegren på linje med de øvrige skytegrenene - silhuettpistol, fripistol, luftpistol, standardpistol, hurtigpistol og grov/ finpistol VM-program. Skytingen arrangeres i 4 våpengrupper - finfelt, grovfelt, militærfelt og revolverfelt.
For mer informasjon se NSF Pistolreglement pdf fila under
Nytt feltreglement fra 01.01.09

NSF Pistolreglement Felt.pdf

En oppsummering av de viktigste endringene og presiseringene i forhold til det gamle regelverket finner du nedenfor.

Bæring av våpen mellom standplassene
Hvis en bærer våpenet i hendene mellom standplassene, skal våpenet sikres med godkjent plugg eller brikke. Hva som er ”godkjent” er uklart, da forbundet kun viser til hva som er tilgjengelig. Rådet her må være at en bruker hylster, bag, veske, eller koffert inntil videre. Det svenske pistolskytterforbundet selger til sine medlemmer propper (for pistol) og brikker (for revolver) som passer de fleste våpen. Disse er merket SPSF.

Røyking
Det er ikke lov å røyke på standplass. Hva en kan mellom standplassene står det ingenting om.

Våpen handtering
Rører man våpen eller magasin før kommando ”Fyll magasin og tønne..” gis det advarsel første gang. Andre, og de neste gangene trekkes det 2 poeng.

Liggende skyting
Det er ikke tillatt å støtte noen del av våpenet til underlaget, men våpenet kan hvile i hånden som igjen kan støttes mot underlaget. (Skyttere som skyter øvelsen med feil stilling trekkes fire poeng.)

Tiden skytter har på standplass
Tiden skytter har til rådighet på kommando ”lading” er nå beskrevet som ”nødvendig tid (vurdert av standplassleder)”. Før var dette minimum 30 sekunder.
Også tiden for å fylle tønne og magasin er nå angitt til ”nødvendig tid”. En tid fremover vil det nok brukes en del mer tid til opp og utpakking av våpen nå som kravet til sikkerhetsplugg, og det at en ikke kan røre våpen før kommando ”Fyll magasin og tønne” er påpekt.

Opprop og lapping av skiver
Registrerte resultater skal leses opp for skytterne før de forlater standplass.
Ingen skiver/ mål skal lappes før skytteren har akseptert opplest resultat.

Skudd på ”Stans”
Sitat regelverk; ”NB; For sent avgitte skudd, skal være markert for sent, dvs. at det skal være tydelig opphold mellom slutten av kommando ”STANS” og avfyring av skudd.”

Krav på omskyting av en standplass
Hvis en skytter får skudd i sin skive av naboen, som skyter med et grovere kaliber, og skytteren i tillegg ikke har fylt standplassen, har en krav på omskyting av den standplassen.
Omskyting gjøres da på hele serien med 5/6 skudd, og en må da ha samme skuddfordeling som første gang.
Ved omskyting kan man ikke få færre poeng enn hva som ble notert av treff med eget kaliber ved første gangs skyting.